ظرفیت پذیرش مجموعه مدیریت جهانگردی در دانشگاههای سراسری

ظرفیت پذیرش مجموعه مدیریت جهانگردی

۰۵ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۳:۳۷ کد : ۵۹۸۱ اطلاعیه دوره ها
تعداد بازدید:۱۰۴

ظرفیت پذیرش مجموعه مدیریت جهانگردی در دانشگاهها

بر اساس دفترچه مرحله دوم سال ۱۳۹۹ پذیرش دانشجویان در دانشگاههای سراسری اعم از دورههای روزانه، شبانه، غیرانتفاعی، مجازی و پردیس به تفکیک دو گرایش بازاریابی و برنامه ریزی توسعه در مجموعه مدیریت جهانگردی (کُد ۱۱۲۵) به قرار زیر است:

جمع

مجازی و پردیس

غیر انتفاعی

شبانه

(نوبت دوم)

روزانه

گرایش

۳۰۶

۴۸

۱۸۰

۲۵

۵۳

بازاریابی جهانگردی

۲۳۷

۲۸

۱۴۰

۱۹

۵۰

برنامه ریزی توسعه جهانگردی

۵۴۳

جمع کل

ظرفیت پذیرش کد ۱( بازاریابی) به تفکیک دانشگاه ها بشرح جدول زیر است:

 

ظرفیت پذیرش کُد ۲( برنامه ریزی توسعه) به تفکیک دانشگاه ها بشرح جدول زیر است:

 

مدیریت جهانگردی تخصص ماست

 

معرفی دوره آمادگی ارشد آزمون سراسری مجموعه مدیریت جهانگردی (۱۱۲۵)

‌‌

‌‌‌‌‌‌‌لینک ثبت نام دوره آمادگی ارشد مدیریت جهانگردی (۱۱۲۵)

‌‌‌‌‌‌‌سوال ها و پاسخنامه کنکور ارشد سراسری مدیریت جهانگردی (۱۱۲۵)