اخبار - آرشیو

دوره آمادگی ارشد مدیریت جهانگردی(۱۱۲۵)

برگزاری دوره آمادگی ارشد آزمون سراسری مجموعه مدیریت جهانگردی(۱۱۲۵) در دپارتمان کسب و کارهای گردشگری و هتلداری تهران غرب

دوره آمادگی ارشد آزمون سراسری مدیریت جهانگردی(کُد ۱۱۲۵) در دپارتمان کسب و کارهای گردشگری و هتلداری تهران غرب برگزار می شود.

ادامه مطلب

قرارداد همکاری با موسسه آموزش‏های تخصصی گردشگری همسفران چکاد توچال

دپارتمان کسب و کارهای گردشگری و هتلداری تهران غرب با موسسه آموزش‏ های تخصصی گردشگری همسفران چکاد توچال با هدف برگزاری دورههای تخصصی گردشگری مورد تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای دانشجویان، علاقه مندان و صاحبان صنایع و کسب و کارهای صنعت گردشگری همکاری می نماید.

ادامه مطلب